Gå till innehåll

Resvägar i Danmark

Danmark är jämfört med Sverige ett litet land och det tar inte så lång tid att färdas inom landet. De flesta landsdelar är tillgängliga via motorvägar och du behöver oftast bara köra en kortare sträcka på landsväg. Detta gör att det vanligtvis går snabbt att transportera sig inom Danmark.

Själland

Själland är den Danska ö som är belägen närmast Sverige. Det är även här som huvudstaden Köpenhamn återfinns. Motorvägarna på Själland går både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Den enda delen av Själland som är relativt motorvägsfattig är den nordvästra. Ska du passera Själland på din färd till övriga Danmnark så är det E20 från Köpenhamn mot Odense du ska köra.

Fyn

Fyn är en ö mellan Jylland (fastlandet) i väst och Själland i öst. Här är Danmarks tredje största stad, Odense, belägen. Motorvägen E20 korsar ön i öst-västlig riktning och förbinder den med övriga landsdelar.

Jylland

På Jylland är det motorvägen E45 som står för de viktigaste bilkommunikationerna i nord-sydlig riktning. Den är dragen på den östra delen av Jylland och har några avstickande motorvägar i västlig riktning för att även förbinda de inre delarna och nordsjökusten med övriga Danmark. En bit norrut på Jylland hittar man Århus, Danmarks näst största stad.